Výlet do Neptunových jeskyní a prohlídka město Alghero

Připojte se k nám na výlet lodí z Alghera do Neptunových jeskyní! Objevte krásy sardinského pobřeží, proplujte kolem Capo Caccia a navštívíte fascinující Grotta di Nettuno. Po návratu do Alghera pokračujte prohlídkou města s malebnými uličkami a historickými památkami. Užijte si dobrodružství plné nezapomenutelných zážitků!

  • Náš výlet začíná v přístavu v Alghero, kde se nalodíme a budeme se těšit na malebné výhledy na město a okolní. 
  • Když se přiblížíme k Capo Caccia, můžeme obdivovat impozantní útesy a skalnaté pobřeží, které jsou domovem mnoha mořských ptáků a dalších živočichů. 
  • Poplujeme k Neptunovým jeskyním, fascinující přírodní památce, která je známá svými impozantními podzemními prostory a krásnými vápencovými útvary.  
  • Po prohlídce jeskyní (cca 45 min.) nás čeká návrat lodí do Alghero a prohlídka města. Krajani Vás provedou městem v češtině. Začneme u starobylých městských bran a společně projdeme hlavními etapami bohaté historie města Alghero, v dobách pirátských nájezdů a vlády různých království. 
  • Celý tento výlet nabídne nezapomenutelný zážitek plný krásných výhledů a přírodních divů Sardského pobřeží a prohlídku města Alghero, města plného historie a kultury!  

 ​V případě nepříznivých povětrnostních podmínek nebo změny předpisů může dojít ke zpoždění nebo zrušení výletu.

 ​Pro ty, kteří si zakoupili dopravu z místa pobytu do přístavu Alghero a zpět, cesta nekončí. Odvezeme Vás zpět od vašeho ubytování.

Whatsapp 

+420 606 450 666

Zavoláme se

+420 606 450 666

Facebook 

Facebook

Napišme si

e-mail
VOP GDPR OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ