Registrace: Účastníci se zavazují přihlásit se k účasti na výletu prostřednictvím předem stanoveného registračního procesu. Pravidla GDPR zde.
Platba: Účastníci jsou povinni zaplatit stanovenou částku za účast na výletu a to hotově řidiči při nástupu do vozu. 
Zrušení účasti: Účastníci mají právo zrušit svou účast na výletu, avšak v souladu s podmínkami zrušení stanovenými organizátorem, které mohou zahrnovat poplatky za zrušení a to do 48 hodin ZDARMA před konáním akce. 100% storno poplatke do 24 hodin před konáním akce.   
Změny programu: Organizátor si vyhrazuje právo provést změny v programu výletu z důvodu nepředvídatelných okolností, jako jsou povětrnostní podmínky, bezpečnostní ohrožení nebo jiné nezbytné faktory. V případě změn bude organizátor informovat účastníky.
Zodpovědnost: Organizátor nenese zodpovědnost za ztráty, úrazy nebo škody, které by mohly nastat účastníkům v souvislosti s výletem, pokud nejsou způsobeny nedbalostí nebo porušením povinností ze strany organizátora.
Zrušení nebo přesunutí: Organizátor si vyhrazuje právo zrušit nebo přesunout výlet z důvodu nepředvídatelných okolností, včetně nedostatečné účasti, nepříznivých podmínek nebo jiných faktorů. V takovém případě bude organizátor účastníky informovat o změnách a nabídne jim alternativní řešení.
Prosíme účastníky, aby se seznámili s těmito podmínkami výletu a dodržovali je.

jednoduše ​Whatsapp 

+420 605 80 85 00

Zavoláme se

+420 605 80 85 00

Facebook messenger

Facebook

Napišme si

e-mail